top of page

ฟอร์ซ่า160

FORZA 160 เครื่องเชื่อมเลเซอร์

Laser Welding Machin for gold jewelry

อิตาเลียน ทีเทคโนโลยี

ฟอร์ซ่า 160 เครื่องเชื่อมเลเซอร์ผลิตด้วยเทคโนโลยีอิตาลีซึ่งรับประกันคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความทนทาน 

ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำ

ฟอร์ซ่า 160 มาพร้อมกับกระบวนการทำความเย็น 2 กระบวนการ กระบวนการหนึ่งผ่านอากาศและอีกวิธีหนึ่งผ่านน้ำ มีแท้งค์น้ำและระบบการไหลด้วยมอเตอร์เพื่อให้มั่นใจถึงการระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการใช้งาน

ขนาดกะทัดรัด

ฟอร์ซ่า 160 ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้มีขนาดกะทัดรัดแต่ทรงพลัง 

แอพพลิเคชั่น: เครื่องประดับ / อุตสาหกรรมทั่วไป

Laser Welding Machine Features
bottom of page